Montair Environmental Solutions

Montair leveringsvoorwaarden

  1. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten binnen Nederland zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag.
  2. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten buiten Nederland zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals laatstelijk door ORGALIME, de Europese Engineering Industrie Associatie, in Brussel zijn van toepassing. Toepasselijke voorwaarden omvatten S2012, S2012S, SI14, M17, voor zover van toepassing op het contract.