Essentie op bezoek bij Montair

Afgelopen week is de politieke partij Essentie uit Horst aan de Maas bij ons op bezoek geweest. De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd in waar wij zoal mee bezig zijn, gezien de raakvlakken met hun partijprogramma. Na een introductie over de activiteiten van Montair en een rondleiding door het bedrijf, is er gedebatteerd over drie stellingen:

  1. “Als het doel van emissiereductie voor de ondernemer uit kostentechnisch oogpunt niet meer haalbaar is, moet de overheid bijspringen”
     
  2. “Radioactief afval is een valide argument om kernenergie niet als bron in te zetten om de klimaatdoelen te behalen”
     
  3. “De politiek dient een actieve houding aan te nemen als het gaat om het zorgen voor een gunstige woon- werk- leer- en leefomgeving waardoor er voldoende arbeidskrachten in de regio blijven (of zelfs gaan komen) om de prachtige en hoogwaardige bedrijvigheid in onze regio in stand te houden”

Voor ons was dit een prettige manier om dichten bij de politiek van onze gemeente te komen en we hebben genoten van de interessante debatten.