Tom van Asten en Maik Wilms lachen tijdens een meeting

In de ruim 50 jaar dat Montair bestaat, heeft het wereldwijd hoogwaardige procesinstallaties geleverd aan verschillende industrieën. Hoewel de techniek natuurlijk niet stilstaat, zijn de inzet en flexibiliteit van het team vandaag de dag nog net zo groot als bij de start in 1971.

De rode draad in de geschiedenis van Montair is dat het bedrijf altijd een klantgerichte oplossing creëert voor een procesmatig vraagstuk.

- Oprichter Joop van Stratum

2022

Montair start met de engineering van de installatie die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de emissie bij TATA Steel IJmuiden

2021

Op 1 september van dit jaar bestaat Montair 50 jaar. Dit wordt gevierd met een feestweekend voor relaties, familie en andere geïnteresseerden.

Tom van Asten en Joop van Stratum openen het 50-jarig jubileum van Montair
2020

Montair maakt een nieuwe start onder de naam Montair Environmental Solutions B.V. De nieuwe directeur Tom van Asten (vanaf 2018 werkzaam bij Montair) start vol energie een herstructurering van het bedrijf. De kennis en kunde van de medewerkers, welke door de jaren heen zijn opgebouwd, vormen de basis.

Montair Environmental Solutions
2019

Montair en ontwikkelpartner Belgoprocess verkrijgen samen octrooien voor de PRIME-technologie; deze technologische ontwikkeling kan ervoor gaan zorgen dat overal ter wereld nucleair afval afkomstig van kernenergie gereduceerd kan worden en ook veiliger en schoner kan worden opgeslagen.

2019

Montair levert -als onderaannemer van de joint venture Iberdrola – Belgoprocess- de plasma installatie op voor de verwerking van radioactief afval van de kerncentrale van Kozloduy (KNPP) in Bulgarije. Het is de tweede industriële installatie in de wereld, na Zwitserland, die gebruik maakt van ‘state-of-the-art’ plasmatechnologie voor verwerking van radioactief afval. Montair is in dit project verantwoordelijk voor de afgas nabehandeling.

2019

Montair levert als hoofdaannemer het prestigieuze project voor Canon (Océ) op. In dit project is de inktfabriek voor de nieuwe inkttechnologie van Canon (Océ) op UV-basis ontwikkeld, ontworpen en gerealiseerd.

2018

Montair start samen met Engie Fabricom aan het project IPM voor NIRAS. In dit project wordt een complete nieuwe fabriek gecreëerd voor verwerking van het Belgisch categorie A nucleair afval om dit gereed te maken voor veilige en langdurige opslag. Montair is hierbij verantwoordelijk voor het overgrote deel van de mechanische installaties zoals transport trolleys, geautomatiseerde besmettingsmeting en analyse, deksel op- en afname en geautomatiseerde mortel afvulstations.

2017

Montair levert de chemische de-contaminatie baden installatie aan Jacobs E&C Ltd. Met deze installatie kunnen semi-automatisch, echter volledig beschermd voor de operator, nucleair besmette onderdelen gescheiden en schoongemaakt worden.

2016

Montair ontwikkelt een opslag- en transportcontainer voor nucleair besmette slib afkomstig uit kerncentrales, welke de naam CONSUS® krijgt.

2016

Manders Industries investeert in de uitbreiding van de montagehal met een speciaal gedeelte voor de R&D activiteiten rondom PRIME.

2015

Montair ontwikkelt een opslag- en transportcontainer voor nucleair besmette harsen afkomstig uit kerncentrales. Deze container krijgt de naam CINTIA®. Het ontwerp wordt gebaseerd op ontwerpen die verworven zijn van Transnubel NV in België.

2015

In opdracht van NUKEM Technologies GmbH produceert Montair stralingsscheiding deuren van 30 en 140 mm dikte. Dit zijn automatische massief stalen deuren die gebruikt worden in een nucleaire plant als afscherming tussen twee ruimtes.

2015

In opdracht van Nutricia ontwikkelt Montair een afvulstation om pakken babyvoeding steriel bij te vullen. Het geheel is gekoppeld aan de productielijn met automatische uit- en invoer van de verpakkingen.

2014

Voor NUKEM Technologies GmbH bouwt Montair een opslagcontainer voor nucleair besmette harsen inclusief aankoppel-systemen.

2011

Manders Industries investeert in de vernieuwing van het pand en uitbreiding van het kantoorgedeelte.

Het nieuwe moderne bedrijfspand van Montair uit 2011
2009

In opdracht van Parker maakt Montair een Acceptance Test Stand voor het automatisch testen van druk en temperatuur. Ook de percentages stikstof en zuurstof van Aerospace- en industrie modules (membraanfilters) worden getest.

2008

Montair Andersen B.V. wordt overgenomen door Manders Industries en wordt toegevoegd aan de Manders Group. Het bedrijf gaat verder onder de naam Montair Process Technology BV.

Het oude pand van Montair uit 2008
2007

Voor Urenco Nederland maakt Montair een installatie voor het aanmaken van tailwater. Dit tailwater wordt gebruikt voor het downblenden (verdunnen) van radioactief afvalwater wat binnen Urenco uit diverse processen komt.

2006

Voor het demonteren van ultracentrifuges van Urenco Nederland fabriceert Montair een reinigingslijn. Deze lijn zorgt ervoor dat Urenco na demontage zoveel mogelijk niet-gecontamineerd materiaal kan afvoeren.

2006

Montair Andersen ontwikkelt en realiseert een chemisch afvalverwerkingsinstallatie voor BeeA’h, een bedrijf in Saudi-Arabië dat actief is in de petrochemische industrie. Deze installatie zorgt voor de verbranding van schadelijke vaste stoffen, vloeistoffen en sludges. Inclusief complete droge en natte afluchtreiniging voor het reduceren van emissies.

2006

Voor Parker Filtration and Separation bouwt en installeert Montair een kunststofvezel productielijn in een explosiegevoelige ruimte (ATEX-zone). Met de geproduceerde kunststofvezels kan uit de omgevingslucht zuurstof en stikstof gescheiden worden. Deze vezels worden ingezet in filters waarmee de veiligheid van brandstoftanks in de luchtvaart gewaarborgd is.

2006

In samenwerking met Océ vindt een opschaling plaats van een R&D pilot installatie naar een productielijn voor het aanmaken van Cobalt Pearl inkt.

2004

Montair Andersen krijgt een nieuwe naam en heet vanaf 2004 Montair CAP engineering

Het oude pand van Montair CAP Engineering uit 2004
2004

In opdracht van KEU GmbH zorgt Montair voor de luchtreiniging bij de verbranding van zoutzuur en zwaveldioxide-houdende gassen bij een farmaceutisch bedrijf.

2001

Montair bouwt een windtunnel voor TNO waarin legerkleding op gasdichtheid getest wordt. Jaarlijks verzorgt Montair hier het onderhoud.

2001

Voor MSD produceert Montair een volautomatische wasinstallatie voor het nat reinigen en vervolgens drogen van productdragers van actieve stoffen.

1999

Voor Lurgi Entsorgung GmbH op Madeira bouwt Montair een afvalverbrandingsinstallatie gekoppeld aan een afgassenketel en semi-droge reiniging van afgassen. Deze installatie verwerkt ziekenhuis- en dierlijk afval voor het hele eiland Madeira en een deel van Portugal.

1997

Schering AG, het huidige Bayer, schakelt Montair in voor het engineeren en vervaardigen van een Venturi met een (zure) gaswasser gekoppeld aan een basische gepakte bed kolom. Deze zorgt voor de afluchtreiniging bij de verbranding van schadelijke gassen en vloeistoffen.

1996

Voor de Koninklijke Marine Den Helder zorgt Montair voor een aanpassing en uitbreiding van de badenreeks voor het reinigen van onderdelen van scheepsmotoren.

1994

Montair ontwikkelt en produceert voor de eerste keer een verbrandingsinstallatie voor het verbranden van ziekenhuisafval. Dit project verloopt in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken omdat het in Tsjechië wordt gerealiseerd.

1992

Voor Monsanto Antwerpen ontwikkelt en levert Montair in minder dan 1 jaar het grootst gebouwde luchtreinigingssysteem van Montair ooit. Dit betreft een installatie voor het afvangen van ABS-stofdeeltjes. Montair heeft een schaalmodel gemaakt (1:10) waarmee geverifieerd werd dat de wensen en eisen van de klant juist verwerkt waren in het ontwerp, voordat de definitieve installatie in productie genomen werd.

1991

Océ geeft opdracht tot het ontwikkelen en produceren van een reinigingslijn voor het nat reinigen en drogen van kopieerapparaten. Na reiniging werden de kopieerapparaten gereviseerd en hergebruikt. Montair toont zich al vroeg betrokken in het circulair meedenken met klanten.

1990

Voor Vlisco maakt Montair de eerste zeer grote afluchtreinigingsinstallatie voor het filteren van gassen die vrijkomen tijdens het bedrukken van stoffen (azijnzuur en harsdeeltjes). De installatie moet vanwege de afmetingen met speciaal transport in het weekend vervoerd worden.

1989

Montair Andersen verzorgt voor Topps Tilburg een complete galvano- en reinigingslijn voor het reviseren van vliegtuigmotor-onderdelen. Daarnaast maakt Montair een teststand voor het uitvoeren van testen van vliegtuigmotoren.

1983

Mede door steeds strenger wordende milieuregels en de behoefte aan schaalvergroting wordt Andersen partner van Montair. De tenaamstelling wordt Montair Andersen BV.

Het oude logo van Montair Andersen met zwarte ringen in verschillende diktes voor een witte achtergrond
1981

Het eerste turnkeyproject wordt gerealiseerd: een complete afluchtreiniging van een rioolzuiveringsinstallatie in Vlaardingen.

1979

De eerste samenwerking met het in Atlanta gevestigde Andersen 2000 is een feit. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van industriële aflucht-gaswassers en absorbers.

1978

Joop van Stratum wijzigt de bedrijfsnaam in Montair van Stratum. Deze naam geeft de combinatie van montage en schone lucht (air) goed weer. De productontwikkelingen gaan in een stroomversnelling en de apparatenbouw wordt intensiever.

Het oude logo van Montair van Stratum bv met zwarte letters en bolletjes voor een gele achtergrond
1975

Door de groei van het bedrijf komen er meer medewerkers en ook meer machines. Een verhuizing naar het huidige pand aan de Heuvelsestraat in Kronenberg is een feit.

1973

De eerste stap naar luchtreiniging door heteluchtkachels te combineren met een HEPA-luchtfiltersysteem voor clean air in de pluimveestallen. Daarnaast wordt het montagebedrijf pionier in het produceren van roestvaststalen handschoenkasten (isolatoren).

1 september 1971

Oprichting van Montagebedrijf Van Stratum. Eigenaar Joop van Stratum gaat verder met het onderhoud, de reparatie en het bouwen van machines voor klanten van het bedrijf waar zijn vader in 1970 mee is gestopt: dat bedrijf produceerde onder andere heteluchtkachels en ventilatoren voor kippenstallen en tuinbouwkassen.

Zwart-wit foto van het eerst bedrijfspand van Montair uit 1972