Collega's bespreken hun werk met een tablet in de werkplaats van Montair

Toepassingsgebieden

Door onze brede kennis en ervaring hebben we een groot toepassingsgebied voor onze installaties in onder andere de volgende sectoren:

  • (Petro-) Chemische industrie
  • Farmaceutische industrie
  • Afvalverwerkende industrie
  • Nucleaire industrie
  • Primaire staal- en aluminiumindustrie
  • Grafische industrie
  • Op- en overslag van chemicaliën
  • Bio-industrie

We werken graag samen met partners die zich toeleggen op verantwoord (al dan niet nucleair) rentmeesterschap.

Een greep uit ons klantenbestand

Belgoprocess
Huvepharma
Equans
Darling Ingredients
Eurecat
Mate-Fin
Aspen Oss
TATA Steel
Canon Production Printing
Ghent University
Vetmundi - University of Veterinary Medicine, Vienna
CASHH
Transnubel

Voorbeelden van succesverhalen

Belgoprocess

Belgoprocess is een dochteronderneming van NIRAS (de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen). NIRAS is verantwoordelijk voor het beheer van het Belgische radioactieve afval. Belgoprocess beschikt over kennis, ervaring en een polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen en de ontmantelin... Meer informatie

Darling Ingredients

Darling is een wereldspeler in de innovatieve en duurzame verwerking van specifieke organische reststromen en dierlijke bijproducten met het doel om hieraan toegevoegde waarde te geven. De eindproducten van Darling Ingredients worden ingezet als natuurlijke ingrediënten voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals farmaceutische producten, voedingsmiddelen, diervoeders, technische toepassingen, mests... Meer informatie

Canon Production Printing

Canon Production Printing, is van oorsprong een Nederlands bedrijf (voormalig Océ) dat kopieermachines vervaardigt. CPP kent een lange geschiedenis van innovaties die worden toegepast op het gebied van documentbeheer, bedrijfsprocessen, grafische kunst, industrieel printen en zelfs de conservering van beeldende kunst.... Meer informatie