Jurgen Hansen van Belgoprocess en Tom van Asten van Montair staan voor de PRIME installatie

Aan het woord

Jurgen Hansen, Business Development Manager Belgoprocess

Het begin

“Eind jaren negentig zocht Belgoprocess een integrator voor een pyrolyse-installatie die zowel gespecialiseerd is in detail engineering als in het bouwen en tot in bedrijf nemen van de installatie zelf. Deze erg specifieke installatie omvatte diverse componenten in verscheidene disciplines en was bestemd voor implementatie in de nucleaire industrie. Montair beheerst dit en de samenwerking is voor beide partijen ideaal: Montair biedt alles van ontwerp tot en met fabricage en wij delen onze kennis van nucleaire processen."

Samenwerken

"We weten inmiddels wat we van elkaar kunnen verwachten en hebben vertrouwen in elkaars werk. Bij Montair zijn we er zeker van dat zodra je een project aangaat dit tot een goed einde gebracht wordt. Zo hebben we in 2019 samen twee patenten aangevraagd op een compleet nieuwe pyrolyse-installatie, de PRIME installatie, Pyrolysis of Resins In Mobile Electric installation. Deze mobiele installatie is specifiek ontworpen om waar nodig overal ter wereld nucleaire harsen afkomstig uit het proces voor opwekking van kernenergie veilig te mineraliseren om deze later verantwoord voor de langere termijn op te slaan (bergen)."

Jurgen Hansen van Belgoprocess spreekt met Tom van Asten van Montair

Waarom Montair

"Wat Montair uniek maakt? Dat het bedrijf een totaalpakket kan aanbieden dat  zeer divers is: van isolatoren tot volledige complexe procesinstallaties. Ze hebben een multidisciplinair team; kennis vanuit verschillende disciplines wordt gecombineerd en ingezet om voor de klant tot een op maat gemaakt resultaat te komen. Of het nu gaat om een dubbeldeksel systeem op een nucleair vat, een dikke metalen toegangsdeur die moet voldoen aan alle stralings- en luchtdichtheidseisen, het afgas van een plasma-installatie of om robots die in een afgesloten ruimte verschillende handelingen moeten verrichten. Montair heeft de juiste mensen met de benodigde certificeringen én toelatingen om in beveiligde en gecontroleerde zones te kunnen en mogen werken. Kortom, inzetbaar in en op ieder gebied.”

Wie is Belgoprocess?

Belgoprocess is een dochteronderneming van NIRAS (de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen). NIRAS is verantwoordelijk voor het beheer van het Belgische radioactieve afval. Belgoprocess beschikt over kennis, ervaring en een polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen en de ontmanteling van nucleaire installaties. Het bedrijf biedt zijn operationele expertise en diensten aan nationale en internationale klanten. Deze diensten omvatten veel, van het verwerken van buitenlands afval in de installaties op de site van Belgoprocess, het ontmantelen van buitendienstgenomen nucleaire installaties, tot het leveren van knowhow bij het inzetten van onder andere thermische processen. Bij dit laatste legt Belgoprocess sterk de focus op plasmatechnologie en het pyrolyse van middelactieve harsen.