Decoratieve afbeelding van een man die met een tablet een emissiereductie-installatie controleert

Aan het woord

Richard van Lijssel, Director Technology Darling Ingredients International

“De samenwerking tussen Montair en Darling Ingredients startte in 2007. Inmiddels hebben we 10 systemen van Montair gerealiseerd waarvan er recentelijk één vanwege capaciteitsuitbreiding op onze productielocatie is vervangen. Het merendeel van de systemen zijn luchtwassers die ervoor zorgen dat specifieke componenten verwijderd worden die bij verbranding van geurbelaste processtromen vrijkomen.

Wat Montair onderscheidt is dat ze technisch een goed product afleveren én dat het project niet ophoudt bij oplevering. Het team is altijd bereid om zaken aan te passen en mee te denken als processen eens anders lopen dan gedacht. Iedere toepassing bij Darling Ingredients is anders, dus maakt Montair deze op maat voor ons. Ook als er met materialen gewerkt wordt die voor Montair niet gebruikelijk zijn. Het team van Montair neemt dan de zorg uit onze handen en regelt de zaken. In alle jaren van  samenwerking zien we in Montair een professionele, eerlijke, betrouwbare en servicegerichte partner die perfect past bij onze kernwaarden: duurzaam, integer, transparant en ondernemend.” 

Wie is Darling Ingredients?

Darling is een wereldspeler in de innovatieve en duurzame verwerking van specifieke organische reststromen en dierlijke bijproducten met het doel om hieraan toegevoegde waarde te geven. De eindproducten van Darling Ingredients worden ingezet als natuurlijke ingrediënten voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals farmaceutische producten, voedingsmiddelen, diervoeders, technische toepassingen, meststoffen en bio-energie.