Soorten stoffen

De Montair emissie-reductiesystemen, ook wel gaswassers genoemd, stellen u in staat een veelheid aan stoffen te reinigen uit de afgassen van uw industriële processen, waaronder: 

 • Zure gassen, veelal SO2 en HCl / Cl2, maar ook HBr / Br2, HF, SO3 (zure gaswasser)
 • Alkalische gassen, zoals NH3 (alkalische gaswasser)
 • Vluchtige (geen aerosolen) water-oplosbare organische stoffen (gaswasser)
 • Vluchtige (geen aerosolen) niet water-oplosbare organische stoffen (naverbrander)
 • Kleverige, olieachtige of vloeibare aerosolen (HEAF / venturi, wet electrostatic precipitator (WESP))
 • Fijne stofdeeltjes (zakkenfilter / venturi / wet electrostatic precipitator (WESP) / HEPA® filter)
 • Zware metalen, dioxine, furan (zakkenfilter met actief kool injectie)
 • Stikstofoxiden (deNOx systeem)
 • Aerosolen (HEAF)
 • Vaste stoffen. Van fijne zoutdeeltjes tot fijne houtsnippers. Het gaat om fijne deeltjes die niet gemakkelijk te verwijderen zijn, wanneer een gaswasser deze deeltjes niet tegenhoudt (Zakkenfilter / Venturi / wet electrostatic precipitator (WESP))
 • Kwik, dioxine, furan (Zakkenfilter met actief kool injectie)
 • Stikstofoxiden (NOx) (deNOx systeem)
 • Geurstoffen; hier gaat het om een systeem dat stankoverlast reduceert. De geur kan verschillende oorzaken hebben, maar vaak gaat het om organische stoffen. Geur ervaring is erg persoonsafhankelijk. Bij geuroverlast zal eerst een analyse van de emissies moeten worden uitgevoerd, zodat we een advies kunnen geven over welke specifieke stof of categorie stoffen verwijderd moeten worden. Montair is bekend met meerdere geurbestrijdingstechnieken.