Decoratieve afbeelding van een man die met een tablet een emissiereductie-installatie controleert

Door te zorgen voor vermindering van emissies in vervuilde gassen beschermt Montair indirect ons klimaat en milieu. Onze installaties reinigen, neutraliseren en reduceren praktisch alle soorten vervuilende stoffen in de afgassen die voorkomen in diverse industrieën.

Onze luchtreinigingssystemen bestaan onder andere uit:

Absorptiewassers

Venturi wassers

Druppelvangers

Aerosolfilters (HEAF)

HEPA filters

Verdampingskoelers

Sproeidrogers

Plasma installatie

Absorptie wassers

Absorptie wassers verwijderen of reduceren gasvormige stoffen uit industriële uitlaatgassen. Dit zijn onder andere geurstoffen en componenten, zuur of basisch van aard zoals zoutzuur, zwaveldioxide en ammoniak. Een quench, een voorgeschakelde koeler, zorgt ervoor dat de afgassen afkoelen tot verzadigingstemperatuur voordat ze door de absorptie wasser worden geleid.

Meer informatie opvragen

Rendering van een Venturi gemaakt door Montair Environmental Solutions

Venturi wassers

Venturi-wassers zorgen voor de afscheiding van vaste stoffen uit een afgassenstroom. Deze wassers hebben vaak een dubbele functie:

  1. koeling van de afgassen
  2. verwijdering van vaste stoffen.

Wanneer is een venturi-wasser nodig?

  • wanneer een cycloon niet voldoende rendement geeft
  • de vaste stoffen kleverig van aard zijn.
  • Als de deeltjesgrootte van de af te scheiden vaste stoffen lager of gelijk aan 6 micron is.

Meer informatie opvragen

Druppelvangers

Een druppelvanger verwijdert vloeistofdruppels die worden meegevoerd in de afgassen. Hiermee verbetert het rendement op de emissiereductie van zwavel, zoutzuur, ammoniak en stikstof.

Meer informatie opvragen

Rendering van een HEAF high efficiency aerosol filtration systeem met roterende trommel

Aerosolfilters (HEAF)

Voor het verwijderen van submicron deeltjes zijn Aerosolfilters nodig. Montair vervaardigt het typische HEAF® (High Efficiency Aerosol Filter)-systeem dat gebruik maakt van een vervangbaar filtermedium. Wij leveren dit op rollen waardoor het voorziet in een continu schone afluchtstroom. Uiteraard leveren we ook stationaire filters (van het kaarstype) voor applicaties waar de verontreiniging aan vaste delen gering is. De filtersystemen zijn ideaal voor het filteren en voor het praktisch volledig verwijderen van kleverige, olieachtige of vloeibare aerosoldeeltjes.

Meer informatie opvragen

HEPA-filters en ontstoffers

Een HEPA (High Efficiency Particulate Air)-filter is een uitblaasfilter die de verspreiding van kleine deeltjes voorkomt. De HEPA-filters in de stofzuiger bij u thuis zuiveren de uitblaaslucht waardoor fijnstof, met alle bacteriologische deeltjes, niet in huis dwarrelt. Montair levert op grote schaal HEPA-filters in de chemische, farmaceutische en nucleaire industrie om uitstoot van kleine deeltjes te voorkomen. Naast deze filters biedt Montair ook pneumatisch reinigbare ontstoffingssystemen; deze verwijderen deeltjes uit een afluchtstroom met afluchttemperaturen tot 260°C. Door het injecteren van additieven zoals calciumhydroxide, natriumbicarbonaat en aktiefkool is het ook mogelijk zure componenten en dioxines/furanen uit de aflucht te verwijderen.

Meer informatie opvragen

Verdampingskoelers

Voor het koelen van een (af)luchtstroom naar een gewenste temperatuur is een verdampingskoeler nodig. Dit gebeurt door de (af)lucht in mee-stroom gecontroleerd te besproeien met water of wasvloeistof, afkomstig van een natte wasser.

Meer informatie opvragen

Sproeidrogers

Sproeidrogers zorgen voor het drogen van vloeistoffen. Of van water waarin opgeloste zouten en/of vaste deeltjes zitten. Montair levert sproeidrogers voor de nucleaire industrie, chemie, farmacie, feed en food. De conventionele typen zijn:

  • Luchtgedreven sproeiers
  • Rotatienevelaars

Afhankelijk van producten, ruimte, energievoorzieningen en uiteraard wensen, ontwerpen wij complete sproeidrogers.

Meer informatie opvragen

Afluchtreiniging Plasma installatie

Montair leverde de afgasreinigingsinstallatie behorende bij de plasma installatie voor de verwerking van radioactief afval van de kerncentrale van Kozloduy (KNPP) in Bulgarije. Deze opdracht werd uitgevoerd voor de joint venture Iberdrola-Belgoprocess. Deze plasma installatie is de tweede industriële installatie in de wereld, na Zwitserland, die gebruik maakt van “state-of-the-art” plasmatechnologie voor verwerking van radioactief afval.

Meer informatie opvragen