Decoratieve afbeelding van vlammen

Wereldwijd zijn we het erover eens dat we moeten zorgen voor minder chemisch en nucleair afval. Dit alles met naleving van de specifieke regels die hiervoor gelden. De proces- en chemische experts van Montair ontwerpen en produceren procesoplossingen voor het minimaliseren van chemisch en nucleair afval.

Toepassingen van Montair voor deze ‘Waste Treatment Equipment’ zijn onder meer:

PRIME

Vatendroger

Conische droger

Pyrolyse installaties

Verbrandingssystemen

Innovatieproject: PRIME-technologie

De PRIME-technologie (Pyrolysis of Resins In Mobile Electric) is een echte innovatie in de nucleaire wereld. Door de jarenlange ervaring, ook in de nucleaire industrie, beantwoordt Montair samen met haar ontwikkelingspartner Belgoprocess met de PRIME technologie een wereldwijd vraagstuk. Deze mobiele installatie is specifiek ontworpen om waar nodig overal ter wereld nucleair beladen harsen afkomstig uit het proces voor opwekking van kernenergie op een verantwoorde manier te mineraliseren. Ondanks dat kernenergie al jaren kampt met een niet al te beste publieke opinie is deze vorm van energieopwekking een van de meest duurzame methodes die er momenteel bestaan.

Wat doet de PRIME installatie op termijn?

  • het verwerkt radioactief besmette harsen;
  • reduceert het volume met factor 7;
  • maakt het afval inert (er blijft koolstof over) waardoor het niet meer reageert met de omgeving, waardoor het geschikt is voor de permanente berging.

Meer informatie opvragen

Deze mobiele installatie zal ervoor zorgen dat overal ter wereld nucleair afval afkomstig uit het proces waarmee kernenergie opgewekt wordt, gereduceerd en gemineraliseerd wordt waardoor het afval veiliger en schoner kan worden opgeslagen. In het tv-programma Nederland Maakt Het vertellen Montair en Belgoprocess hoe de installatie is ontstaan en hoe deze installatie gaat bijdragen aan een duurzamere wereld.

Vaten droger

Montair levert u de meest geavanceerde volautomatische vaten droger-technologie.  In losse vaten worden gecontamineerde en/of radioactief besmette delen gedroogd voor verdere verwerking en/of lange termijn opslag. Verwarming vindt plaats door verwarming van elektrische vaten met warmteoverdracht via straling en/of convectie.

Montair heeft verschillende typen vaten drogers:

  • De 4-drum droger
    In deze droger zijn de vier vaten ieder in een separate verwarmingsmantel geplaatst. Met het sluiten van de deksel worden deze aangesloten op het dampafvoer circuit. Het voordeel van dit systeem is de directe en daarmee efficiënte warmteoverdracht van de verwarmingsmantel op de vaten.
  • De 2-drum droger
    In deze droger worden twee vaten via een rollenbaan in het cabinet getransporteerd en door een hefsysteem aangesloten op het dampafvoer circuit.

Meer informatie opvragen

Conische droger

Deze conische droger is een vaste opstelling en droogt veilig radioactief besmette harsen, waarmee het opslagvolume wordt verminderd. Dit type contactdroger bestaat uit een dubbelwandige container in de vorm van een kegel. Een spiraalvormige menger zorgt voor beweging en hiermee ook voor wisselingen van het product dat met de verwarmde wand in contact komt. Door thermische olie door de dubbele wand van de conus te voeren, vindt de verwarming plaats. Onderdruk in de conische droger versnelt het verdampingsproces.

Meer informatie opvragen

Pyrolyse installaties

In onze pyrolyse installaties worden, onder inerte atmosfeer en hoge temperatuur, organische componenten ontbonden tot eenvoudige verbindingen. De ontstane gasfractie wordt verbrand in een naverbrander, gevolgd door een luchtreinigingssysteem. Het resultaat na pyrolyse is een belangrijke volumereductie en een stabiel eindproduct.

Meer informatie opvragen

Verbrandingssystemen (primair & secundair)

Montair ontwerpt en vervaardigt verbrandingssystemen voor het verbranden van vaste afvalstoffen, vloeistoffen, gassen zoals ziekenhuisafval of afval uit de (petro) chemische industrie. In de secundaire verbrandingskamer worden de gassen afkomstig van het primaire verbrandingsproces ‘na-verbrand’. Afhankelijk van het te verbranden medium gebeurt dit tot temperaturen van 1.200ºC.

Meer informatie opvragen